Folkwang

Folkwang fikri, bizim için sorumluluk ve aynı zamanda her gün yeni zorluk demektir

Folkwang Sanat Üniversitesi disiplinlerarası sanatsal, pedagojik ve bilimsel araştırma, eğitim ve uygulama merkezidir. Biz müzik, tiyatro,dans,tasarım ve bilim alanında Kuzey Ren Vestfalya’nın eğitim merkeziyiz ve Essen-Werden, Essen-Zollverein, Duisburg, Bochum Tiyatro Merkezi, Dortmund’daki NRW/Orkestra Merkezi’nde bulunan beş adet kampüsümüzle Ruhr metropolüne demir atmış vaziyetteyiz. Böylece Folkwang Sanat Akademisi, Avrupa’nın ekonomik, kültürel açıdan en büyük merkezlerinden birinin kalbinde yer almaktadır. Biz burada birbirimizle etkileşime geçiyor ve buradan uluslararası bir iletişim ağı kuruyoruz.

Folkwang, sanatlar bütünüdür

“Folkwang“ismi, benzersiz bir sanatsal uygulaması ve sanat eğitimi fikriyle özdeşleşmiştir. İlk Folkwang okulunun temellerini, bundan 100 sene evvel 1927 yılında Karl Ernst Osthaus, sanat dallarının tüm disiplinleri kapsayan etkileşimini sağlamak ve sanatı demokratik toplumun merkezine yerleştirmek vizyonu ile atmıştır. Folkwang Akademisi o zaman olduğu gibi bugün de, sanatın yenilikçi ve yaratıcı nüanslarla toplumun yaşayan bir bir parçası olması ve yön gösterici empulsiyonlar verebilmesi için bilinçli bir şekilde toplumsal gerçeklere yönelir.

Biz sanat ve eğitim aktarırırz

Folkwank Sanat Akademisi’nin amacı; sanat, bilim ve pedagoji alanında mükemmel yetkinliğe sahip, geniş bir eğitim anlayışı ve yüksek derecede özgünlük, yaratıcılık ve toplumsal sorumluluk bilinciyle şekillenmiş ehil şahsiyetler yetiştirmektir. Biz sanat eğitimini, genel eğtimin vazgeçilmez bir unsuru olarak idrak ediyoruz ve Folkwang Sanat Akademisi’ni genç şahsiyetlerin onlarla beraber ve onların sayesinde gelişen yuvası olarak görüyoruz. Bu gelişim süreçlerini kültürel miraslarımızı unutmayarak şekillendiriyor, sanatsal mesleklerin sürekli değişen gereksinimlerini ve gerçekleri göz önünde bulunduruyor ve böylece sanatçıların, bilim insanlarının ve pedagogların meslek ve günlük hayatlarının gelişmesine katkıda bulunuyoruz.

Biz dünyaya açığız

Folkwang’ın multi disipliner iş birliği fikri sanatsal-peagojik konsept olarak dünya çapında benzersizdir. Bu, Folkwang Sanat Akademisi’nin sanat eğitimi ve uygulamaları ve sanatsal ve bilimsel gelişme hedefleri konusunda bir numaralı uluslararası otorite olmasının sebeplerinden sadece biridir. Böylece dünya çapında iş birlikleri, yüksekokullarla değişim programları ve uluslararası projeler gittikçe artarak eğitim ve araştırmalarımızın daimi bir unsuru olmuştur, geleceğe yönelik stratejimizin direği olarak.

Farklılık bizim gizli gücümüzdür

Uluslararası ve Avrupa eğitim çevrelerinden öğrenciler ve eğitmenler Folkwang Sanat Akademisi’nda baştan ititbaren profilimizi kalıcı olarak zenginleştirmişlerdir. Onlar, yaratıcılığı ülke sınırlarının dışına taşıyan bir ortam oluştururlar. Üniversitemizdekilerin çeşitliliği, geleceğe dönük bir potansiyel olarak görüyoruz. Bu, bizim için eğitim hakları eşitliğine olduğu kadar mükemmeliğe de katkı da bulunmaktır. Böylelikle aktif bir şekilde öğrencilerimizin, eğitmenlerimizin, çalışanlarımızın ve mezunlarımızın üretken çeşitliliğini desteklerken bunu sadece cinsiyet eşitliği politikasıyla değil aynı zamanda çeşitlilik yönetimi ile de gerçekleştiriyoruz. Açık bir iletişime, sosyal sorumluluk duygusuna ve üniversitemizin gelişimine her alanda iştirak edecek katılımcı bir yönetim stiline

Eğitim programlarımız disiplinlerarasıdır

Folkwang, geniş akademik müfredatında, Bachelor, Master ve Artist Diploma’nın yanı sıra doktora ve doçentlik imkanlarını sunan uluslararası geçerliliğe sahip diplomalarla tamamlanan yaklaşık 40 tane eğitim programı bulunmaktadır. Ömür boyu öğrenme bakış açısıyla sununlan eğitim kursları kişisel potansiyelin en uygun şekilde geliştirilmesine hizmet etmektedir. Disiplinlerarası Folkwang düşüncesi ve aktif transdisipliner değişim özellikle Folkwang labaratuarlarında desteklenir. Bu, tüm disiplinleri kapsayan proje labaratuvarları eğtim programlarının uygulama üniteleridir. Tüm disiplinlerden Folkwang öğrencileri, aralarında tiyatrolarla, konser salonlarıyla, müzelerle, galeri ve okullarla iş birliği içerisinde gerçekleştirilen projelerin de yer aldığı, kamuya açık 300’ün üzerinde organizasyonla erkenden uygulama odaklı ve aktif bir paylaşım kazandılar.