Folkwang

Ideą Folkwang jest jednocześnie zaangażowanie oraz codziennie nowe wyzwania

Uniwersytet Sztuk Folkwang jest miejscem interdyscyplinarnych badań, nauki i praktyki z dziedzin artystycznych, pedagogicznych oraz naukowych. Jesteśmy głównym miejscem kształcenia w kierunku muzyki, teatru, tańca, projektowania oraz nauki w Nadrenii Północnej Westfalii    /NRW/ oraz dzięki naszym placówkom w Essen-Werden, Essen-Zollverein, Duisburg, Theaterzentrum /Centrum teatralne/ Bochum, Orchesterzentrum|NRW /Centrum nauki gry w orkiestrze/ w Dortmund posiadamy mocną pozycję w metropoliach Zagłębia Ruhry. Uniwersytet Sztuk Folkwang znajduje się tym samym w samym sercu jednego z największych centrum naukowo-kulturalnego Europy. Działamy właśnie w tym regionie i z tego miejsca łączymy się międzynarodowo.

Folkwang jest jednością sztuki

Z nazwą„Folkwang“ wiąże się z niepowtarzalna idea praktyki artystycznej oraz łączenia sztuk. Podstawę do założenie pierwszej szkoły Folkwang przed prawie 100 laty w 1927 roku, dzięki jego wizji współdziałania ponad dyscyplinami oraz zakorzenienie wszystkich sztuk w centrum demokratycznego społeczeństwa dał Karl Ernst Osthaus. Wtedy tak jak teraz Uniwersytet Sztuk Folkwang świadomie kieruje się rzeczywistością społeczną, aby sztuka dzięki innowacyjnym i kreatywnym akcentom stała się żywą częścią społeczeństwa oraz stanowiła bodźce wyznaczające kierunek.

Przekazujemy sztukę oraz kształcenie

Celem stawianym sobie przez Uniwersytet Sztuk Folkwang, jest kształcenie dojrzałych osobowości, które charakteryzować będą się wybitnymi kompetencjami z takich dziedzin jak sztuka, nauka czy pedagogika, a także szerokim zmysłem tworzenia oraz dużą indywidualnością, kreatywnością i odpowiedzialnością społeczną. My rozumienie kształcenie artystyczne jako nieodzowną część kształcenia ogólnego oraz postrzegamy Uniwersytet Sztuk Folkwang jako ojczyznę młodych osobowości, która rozwija się razem z nimi i dzięki nim. Te procesy rozwoju tworzymy w oparciu o naszą spuściznę kulturową, uwzględniając ciągle zmieniające się wymagania zawodów artystycznych oraz rzeczywistości oraz w ten sposób przyczyniamy się do rozwoju świata zawodowego i codziennego dla artystów, naukowców oraz pedagogów.

Jesteśmy otwarci na świat

Ideą współpracy Folkwang jako koncepcja artystyczno-pedagogiczna jest na całym świecie jedyna w swoim rodzaju. Nie tylko dzięki temu Uniwersytet Sztuk Folkwang ma wiodącą pozycję jako międzynarodowy partner w kształceniu i praktyce artystycznej jak również dla artystycznego i naukowego projektu rozwoju. W ten sposób do trwałej części nauki oraz badań należą wzrastające na całym świecie partnerstwo, wymiany szkół wyższych oraz międzynarodowe projekty –jako ważny filar naszej strategii zorientowanej na przyszłość.

Różnorodność jest naszym potencjałem

Studenci oraz wykładowcy z międzynarodowego oraz europejskiego obszaru kształcenia od początku długofalowo wzbogacają nasz profil na Uniwersytecie Sztuk Folkwang. Tworzą oni środowisko, które wspiera kreatywność poza granicami kraju. Różnorodność wszystkich związanych z uniwersytetem traktujemy jako potencjał skierowany na przyszłość. Jest dla nas zarówno wkładem dla sprawiedliwości kształcenia, jak również dla ekscelencji. Tak więc aktywnie wspieramy produktywną różnorodność naszych studentów, wykładowców, pracowników oraz absolwentów nie tylko za pomocą działań Gender Mainstreaming, ale również przez Diversity Management. Kładziemy nacisk na otwartą komunikację, społeczne poczucie odpowiedzialności oraz partycypacyjny styl kierowania, który zagwarantuje dalszy rozwój naszego uniwersytetu na wszystkich płaszczyznach.

Nasza oferta studiów jest interdyscyplinarna

Oferta studiów Folkwang obejmuje w swoim szeroko zakrojonym przedmiotowo, uniwersyteckim kanonie specjalizacji prawie 40 programów studiów kończących się uznanymi międzynarodowo egzaminami licencjackimi, magisterskimi ew. artist diploma jak również możliwością doktoryzacji oraz habilitacji. Optymalny rozwój indywidualnych potencjałów służy ofercie dalszego kształcenia w nawiązaniu do koncepcji nauki przez całe życie. Interdyscyplinarna myśl Folkwang oraz aktywna trans-dyscyplinarna wymiana są szczególnie wspierane przez laboratoria Folkwang. Te interdyscyplinarne laboratoria stanowią integralną część programu studiu. Dzięki przeszło 300 publicznym wydarzeniom, z tego wiele zorganizowanych we współpracy z teatrami, domami muzyki, muzeami, galeriami oraz szkołami, studenci wszystkich dyscyplin Folkwang wcześnie odkrywają żywą i zorientowaną na praktykę wymianę.