Folkwang

Идеята Folkwang е наш ангажимент и ново предизвикателство всеки ден

Университетът по изкуствата Folkwang е място на интердисциплинарни артистични, образователни и научни изследвания, обучение и практика. Ние сме централна база за обучение за музика, театър, танц, проектиране и изследвания в NRW, а с нашите местонахождения - Есен-Werden, Есен Zollverein, Дюзбург, център за театър Бохум, оркестър | NRW в Дортмунд –и утвърдени в метрополитния град Рур. Така Университетът по изкуствата Folkwang се намира в сърцето на един от най-големите икономически и културни центрове на Европа. Развиваме дейността си в този регион и от там

Folkwang е единството по изкуствата

С името "Folkwang" е свързана уникална идея на художествената практика и обучение. Преди повече от 100 години Карл Ернст Остхаус поставя основата за създаването на първото училище Folkwang през 1927 г. с визията си за интердисциплинарно взаимодействие в областта на културата и утвърждаване на всеки вид изкуството в центъра на едно демократично общество. Тогава, както и сега, Университетът по изкуствата Folkwang целенасочено се ориентира по социалните реалности, така че чрез новаторски и творчески акценти изкуствата да се превърнат в жива част от обществото и да генерират импулси за нови тенденции.

Ние предлагаме изкуство и образование

Университетът по изкуствата Folkwang предлага обучение на пълнолетни личности, които се характеризират с изключително висока компетентност в областта на изкуството, науката и образованието, с по-широко разбиране за образованост, с висока степен на индивидуалност, с идейност и социална отговорност. Ние разбираме, художественото образованието като неразделна част от общото образование и приемаме Университетът по изкуствата Folkwang като родина на млади личности, която еволюира с тях и чрез тях. Ние проектираме тези процеси на развитие със съзнание за нашето културно наследство, съблюдавайки непрестанно променящите се нужди на художествените професии и реалности и по този начин допринасяме за развитието на професионалния живот и ежедневието на хората на изкуството, учените и преподавателите.

Нашият фокус е космополитен

Идеята на Folkwang за интердисциплинарно сътрудничество е уникална в света като художествено-образователна концепция. Но не само заради това Университет по изкуствата Folkwang заема водеща позиция като международен партньор за художествено обучение и практика, а също така и за художествени и научни проекти за развитие. Така все повече глобални партньорства, обмен с университети и международни проекти стават неразделна част от преподаването и изследователската дейност - важен стълб на нашата ориентирана към бъдещето стратегия.

Разнообразието е нашият потенциал

Ученици и учители от международното и европейското образователно пространство от самото начало обогатяват нашия профил в Университета по изкуствата Folkwang. Те създават среда, която насърчава творчеството отвъд националните граници. Разнообразието на всички членове на университета приемаме като обещаващ потенциал. То за нас е както принос за справедливостта в образованието, така и за съвършенството. Затова ние активно насърчаваме продуктивното разнообразие на нашите студенти, преподаватели, служители и възпитаници не само чрез мерки за равенството между половете, но и чрез управление на многообразието. Ние ценим откритата комуникация, социалната отговорност и съвместния стил на управление, който осигурява участие в развитието на нашия университет на всички нива.

Ние предлагаме интердисциплинарно обучение

Folkwang предлага в своя широкообхватен, академичен списък преподаване на около 40 специалности с международно признати бакалавърска, магистърска или докторска диплома, както и възможности за професури и докторантури. За оптималното развитие на индивидуалните възможности служат също и предложенията за обучение по отношение на ученето за цял живот. Идеята на Folkwang за интердисциплинарен и трансдисциплинарен активен обмен специално се насърчава във Folkwang Labs. Тези мултидисциплинарни проектни лаборатории са неразделна част от учебните програми. Чрез повече от 300 публични мероприятия, между които много проекти за сътрудничество с театри, концертни зали, музеи, галерии и училища, студентите на Folkwang от всички дисциплини изживяват от началото практически ориентиран, оживен обмен.